Wczytuję dane...
Gwarancja

Gwarancja i rękojmia na produkty dostępne w sklepie Omnes.pl

Produkty oferowane przez sklep Omnes.pl objęte są gwarancją producenta lub importera albo dystrybutora danego produktu. Okres gwarancji udzielanej na poszczególny produkt wynika z warunków gwarancji udzielanej przez gwaranta. Informacja o okresie gwarancji zawarta jest w informacjach o produkcie. Karta gwarancyjna i warunki tej gwarancji dołączane są wraz z produktem i jego instrukcją obsługi do przesyłki.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

W większości przypadków dołączona do produktu karta gwarancyjna zawiera wykaz punktów serwisowych realizujących zadania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego gwaranta (producenta, importera lub dystrybutora).

Rękojmia sprzedawcy

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającego zakupione w sklepie produkty w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.

Zakres odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi regulują przepisy art. 556 do art. 576 Kodeksu cywilnego.