Wczytuję dane...
Pouczenie

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest Fundusz Hipoteczny OMNES spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie (70-026) przy ulicy Smolańskiej 3, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000416358, posługujący się numerami NIP 9552332153 i REGON 321188972.

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższych zgód  mogą być wykorzystywane w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
 • zawarcia oraz wykonania zawartej przez Ciebie z Administratorem Danych Osobowych umowy sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • oferowania Ci bezpośrednio produktów i firm z nami współpracujących, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • przesyłania informacji handlowych o Produktach i Usługach Administratora Danych Osobowych na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • tworzenia profilów osobowościowych Klienta (tzw. profilowanie) na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
 • partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej  Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 • marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora Danych może obejmować profilowanie podmiotu danych. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy Twoich zainteresowań, zachowania czy lokalizacji. Celem profilowania jest zawsze dążenie do zaspokajania potrzeb Klienta i zapewnienia trafności w doborze danych, dzięki czemu Administrator Danych przekazuje informacje, które mogą Cię zainteresować. W oparciu o wynik profilowania możesz otrzymywać dodatkowe informacje, materiały marketingowe skierowane do określonej grupy Klientów.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 • do sprostowania (poprawiania swoich danych);
 • do usunięcia danych;
 • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności, pod adresem http://www.omnes.pl/_cms/view/29/klauzula-ochrony-prywatnosci.html

Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.