Gwarancja: 2 lata
Producent: BTL Industries Ltd

REO Ambulator - terapeutyczny robot do terapii chodu

Cena na życzenie - prosimy o kontakt telefoniczny.

 

REO Ambulator - innowacyjny robot do terapii chodu, łączący trening na ruchomej bieżni z zaawansowaną robotyką. REO Ambulator pomaga dużej grupie pacjentów, których zdolność chodzenia została upośledzona w wyniku udarów, urazów kręgosłupa, porażenia mózgowego, chorób zwyrodnieniowych, chorób neurologicznych i ortopedycznych.

 

REO Ambulator zapewnia:

  • zautomatyzowany proces reedukacji chodu, równowagi i koordynacji
  • intensywna terapia chodu dla dzieci i dorosłych z chorobami neurologicznymi
  • większe zaangażowanie i motywacja pacjenta dzięki modułowi wirtualnej rzeczywistości
  • zestaw czujników czuwających nad bezpieczeństwem pacjenta i dostosowujących parametry terapii do potrzeb pacjenta
  • lepsza weryfikacja postępów terapii dzięki funkcji monitorowania pacjenta

REO Ambulator jest produktem innowacyjnym, w związku z czym, na jego zakup można ubiegać się o dotacje unijne.

 

Podstawowe właściwości:
"Mechaniczne nogi” wytwarzają energię potrzebną do bezpiecznej stymulacji schematu chodu.
Stopień podtrzymania pacjenta może być dostosowany do indywidualnych możliwości pacjenta.
Szybkość chodu można zmieniać, dostosowując ją do możliwości pacjenta.
Regulacja szybkoci chodu pozwala stopniowo uzyskania tempo normalnego chodu.
Czujniki automatycznie zatrzymują pracę w przypadku wystąpienia niepożądanych zdarzeń.

 

Korzyści z terapii:

  • Poprawa rehabilitacji chodu, równowagi i koordynacji
  • Intensywna terapia chodu dla dorosłych i dzieci z chorobami neurologicznymi
  • Większe zaangażowanie i motywacja pacjenta dzięki modułowi wirtualnej rzeczywistości
  • Skuteczniejsza terapia dzięki dostosowanym parametrom sesji
  • Lepsza weryfikacja wyników terapii dzięki funkcji monitorowania pacjenta