loadingimg

Wczytuję dane...
Reklamacje

Reklamacje

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną zamawiający ma prawo wnoszenia reklamacji z tytułu rękojmi w zakresie i na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres:
Fundusz Hipoteczny OMNES spółka z o.o.
ul. Smolańska 3
70-026 Szczecin
z dopiskiem na kopercie „Reklamacja”.

Reklamacja powinna zawierać:
- oznaczenie zamawiającego,
- adres do doręczeń,
- numer umowy lub zamówienia,
- określenie produktu, którego reklamacja dotyczy,
- okoliczności uzasadniające reklamację,
- określenie żądania w związku ze składaną reklamacją.
Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym należy przesłać do nas objęty reklamacją produkt wraz z dokumentem sprzedaży lub innym dowodem potwierdzającym zakup reklamowanego produktu w naszym sklepie.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty złożenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji osobę składającą reklamację informujemy listownie lub pocztą elektroniczną.