Gwarancja

Gwarancja i rękojmia na produkty dostępne w sklepie Omnes.pl

Gwarancja Stadard to okres 2 lat, Premium - 4 lata (nie obejmuje firm), Professional - 5 lat (konsumenci oraz firmy). Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych oraz końcówek roboczych jak również aplikatorów oraz tapicerki.

Gwarancja

Produkty oferowane przez sklep Omnes.pl objęte są gwarancją producenta lub importera albo dystrybutora danego produktu. Okres gwarancji udzielanej na poszczególny produkt wynika z warunków gwarancji udzielanej przez gwaranta. Informacja o okresie gwarancji zawarta jest w informacjach o produkcie. Karta gwarancyjna i warunki tej gwarancji dołączane są wraz z produktem i jego instrukcją obsługi do przesyłki.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

W większości przypadków dołączona do produktu karta gwarancyjna zawiera wykaz punktów serwisowych realizujących zadania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego gwaranta (producenta, importera lub dystrybutora).

Rękojmia sprzedawcy

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającego zakupione w sklepie produkty w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.

Zakres odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi regulują przepisy art. 556 do art. 576 Kodeksu cywilnego.